Καισέρνιος

Επώνυμο ιστορικών προσώπων της ρωμαϊκής εποχής. 1. Καίσιος Βάσσος Κ. (; – 79 μ.Χ.). Ποιητής της εποχής του Νέρωνα. Ο Κοϊντιλιανός αναφέρει το όνομά του μαζί με αυτό του Ορατίου, θεωρώντας τους σημαντικούς Λατίνους λυρικούς. Δεν έχουν διασωθεί παρά ελάχιστα αποσπάσματα του έργου του. Σκοτώθηκε στην έκρηξη του Βεζουβίου. 2. Καίσιος Βάσσος Κ. (1ος αι. μ.Χ.). Ποιητής, επίσης της εποχής του Νέρωνα και εκδότης των Σατυρών του Περσία. Η Μετρική του ήταν αφιερωμένη σε αυτόν.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.